Quyền lợi Tin tiêu điểm chuyên mục Quyền lợi Tin tiêu điểm chuyên mục
 
  • Tin đăng hiển thị tại vị trí Tin tiêu điểm trong trang Chuyên mục
  • Các tin đăng tiêu điểm sẽ xuất hiện trên nhiều trang chuyên ngành và được hàng trăm website khác đăng tải mua bán
  • Quảng cáo Google Ads cho các tin đăng Tiêu điểm được phân bổ tự động từ hệ thống Mua Bán Nhanh Google Partner
  • Có nhân viên CSKH riêng cho thành viên đăng tin tiêu điểm nên tin đăng luôn được Ưu tiên kiểm duyệt.
  • Bài Blog sẽ được quảng bá tại các chuyên trang MuaBanNhanh
  • Khi có nhiều hơn một chương trình "Khuyến mãi khác" thì chỉ chọn 01
  • Giá đã gồm VAT